Thống kê XSMT 30 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Trung 1 tháng

23Về 3 lần

50Về 3 lần

26Về 3 lần

30Về 3 lần

95Về 2 lần

33Về 2 lần

82Về 2 lần

87Về 2 lần

22Về 2 lần

01Về 2 lần

66Về 2 lần

43Về 2 lần

49Về 2 lần

93Về 2 lần

08Về 1 lần

70Về 1 lần

07Về 1 lần

12Về 1 lần

56Về 1 lần

45Về 1 lần

09Về 1 lần

81Về 1 lần

75Về 1 lần

65Về 1 lần

37Về 1 lần

48Về 1 lần

88Về 1 lần

90Về 1 lần

83Về 1 lần

91Về 1 lần

28Về 1 lần

16Về 1 lần

92Về 1 lần

11Về 1 lần

86Về 1 lần

34Về 1 lần

15Về 1 lần

57Về 1 lần

13Về 1 lần

42Về 1 lần

25Về 1 lần

17Về 1 lần

64Về 1 lần

31Về 1 lần

40Về 1 lần

84Về 1 lần

80Về 1 lần

04Về 1 lần

38Về 1 lần

74Về 1 lần

78Về 1 lần

21Về 1 lần

32Về 1 lần

14Về 1 lần

59Về 1 lần

41Về 1 lần

GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 19/04/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 19/04/2024
Giải đặc biệt 147991231269
Giải Nhất 5868398096
Giải Nhì 8577762139
Giải Ba 10796684138681187469
Giải Bốn 1605216849063949418418993488262230199298930816910022458030466853739233
Giải Năm 85151437
Giải Sáu 680343631436655661282687
Giải Bảy 360604
Giải Tám 8730
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
01, 03
13, 15
26
36
49
52
63, 60
77
83, 84, 87
91, 96, 94, 93
Xổ số Ninh Thuận
01, 03
13, 15
26
36
49
52
63, 60
77
83, 84, 87
91, 96, 94, 93
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 18/04/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 18/04/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 18/04/2024
Giải đặc biệt 645366559649998654
Giải Nhất 843292020474485
Giải Nhì 067317451670113
Giải Ba 432123324017987583184708926564
Giải Bốn 141843607439297253310333660411921492624543567923758133228233715518662372415486558417165699141188203035618
Giải Năm 957902461003
Giải Sáu 511536319334600835296495307865315101
Giải Bảy 493016807
Giải Tám 251764
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
12, 11, 15
29, 25
31, 31, 36, 31, 34
40, 49
66
74, 79
84
97, 93
Xổ số Quảng Bình
12, 11, 15
29, 25
31, 31, 36, 31, 34
40, 49
66
74, 79
84
97, 93
Xổ số Quảng Trị
12, 11, 15
29, 25
31, 31, 36, 31, 34
40, 49
66
74, 79
84
97, 93
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 17/04/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 17/04/2024
Giải đặc biệt 263224328534
Giải Nhất 7272408403
Giải Nhì 2703467973
Giải Ba 16638423957660822388
Giải Bốn 4752372708286639504515417468647485670544947003193370592943005907522990
Giải Năm 51793689
Giải Sáu 599782139185530791728611
Giải Bảy 406648
Giải Tám 6631
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
08, 06
17, 13
24, 24, 23
34, 38
45
56
63, 64, 66
79
85
95, 97
Xổ số Khánh Hòa
08, 06
17, 13
24, 24, 23
34, 38
45
56
63, 64, 66
79
85
95, 97
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 16/04/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 16/04/2024
Giải đặc biệt 506704523278
Giải Nhất 1952572697
Giải Nhì 7502322729
Giải Ba 83208632059501824739
Giải Bốn 8515203994001116387368882256808243210937697072620965612765311833814074
Giải Năm 86139619
Giải Sáu 003844442290938087450175
Giải Bảy 777114
Giải Tám 4200
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
04, 08, 05
11, 13
25, 23
32, 38
44, 42
52
73, 77
82, 80
94, 90
Xổ số Quảng Nam
04, 08, 05
11, 13
25, 23
32, 38
44, 42
52
73, 77
82, 80
94, 90
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 15/04/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 15/04/2024
Giải đặc biệt 049036208358
Giải Nhất 7843575688
Giải Nhì 7231851304
Giải Ba 95364047179421358888
Giải Bốn 8246933408671298169102728331211459747148799994921322807480469379930152
Giải Năm 12107922
Giải Sáu 309793948815694664006351
Giải Bảy 536292
Giải Tám 2313
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
08
18, 17, 10, 15
29, 28, 21, 23
36, 35, 36
64, 69
91, 97, 97, 94
Xổ số Thừa Thiên Huế
08
18, 17, 10, 15
29, 28, 21, 23
36, 35, 36
64, 69
91, 97, 97, 94
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 14/04/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 14/04/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 14/04/2024
Giải đặc biệt 473105270022706255
Giải Nhất 645992556816039
Giải Nhì 073575968671194
Giải Ba 741587009727122869640510202933
Giải Bốn 700164068941806425865881254266524417113697286551462394169310237133878463776584500177707014526239149601875
Giải Năm 036503287123
Giải Sáu 855709233565085126224416500928547895
Giải Bảy 351261503
Giải Tám 018634
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
05, 06, 01
16, 12
23
41
57, 58, 57, 51
66, 65, 65
89, 86
99, 97
Xổ số Kon tum
05, 06, 01
16, 12
23
41
57, 58, 57, 51
66, 65, 65
89, 86
99, 97
Xổ số Thừa Thiên Huế
05, 06, 01
16, 12
23
41
57, 58, 57, 51
66, 65, 65
89, 86
99, 97
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 13/04/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 13/04/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 13/04/2024
Giải đặc biệt 590891768029091461
Giải Nhất 361409841745983
Giải Nhì 312582136968854
Giải Ba 852781849549041007090705077694
Giải Bốn 132335983280167739098945908644027098490686500012573374884482655178793249290291747409300065256497657919559
Giải Năm 811578967260
Giải Sáu 869511107886810977766870925868183554
Giải Bảy 284543543
Giải Tám 159533
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
09, 09
15, 10, 15
33, 32
40, 44
58, 59
67
78
86, 84
91, 95, 95
Xổ số Đắk Nông
09, 09
15, 10, 15
33, 32
40, 44
58, 59
67
78
86, 84
91, 95, 95
Xổ số Quảng Ngãi
09, 09
15, 10, 15
33, 32
40, 44
58, 59
67
78
86, 84
91, 95, 95
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 12/04/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 12/04/2024
Giải đặc biệt 403367465562
Giải Nhất 2521060755
Giải Nhì 5414380946
Giải Ba 91108963330123879710
Giải Bốn 7626148675104800946162969713222677488915350601995838918530119065839844
Giải Năm 49282465
Giải Sáu 542819514100413647201163
Giải Bảy 654827
Giải Tám 3057
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
08, 00
10
22, 28, 28
33, 30
43
51, 54
67, 61, 61, 69
75, 74
80
Xổ số Ninh Thuận
08, 00
10
22, 28, 28
33, 30
43
51, 54
67, 61, 61, 69
75, 74
80
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 11/04/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 11/04/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 11/04/2024
Giải đặc biệt 413781597576833501
Giải Nhất 090896131416945
Giải Nhì 197145093860605
Giải Ba 934355343876751479167322332330
Giải Bốn 267791468233233610331709983483162417043867352995901056161055503329399769090257121583637219145223903196166
Giải Năm 576592158816
Giải Sáu 016828120482684114202442391342394890
Giải Bảy 178421612
Giải Tám 405084
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
14, 12
35, 38, 33, 33
41, 40
65, 68
79, 78
81, 89, 82, 83, 82
99
Xổ số Quảng Bình
14, 12
35, 38, 33, 33
41, 40
65, 68
79, 78
81, 89, 82, 83, 82
99
Xổ số Quảng Trị
14, 12
35, 38, 33, 33
41, 40
65, 68
79, 78
81, 89, 82, 83, 82
99
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 10/04/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 10/04/2024
Giải đặc biệt 035606182714
Giải Nhất 9825190794
Giải Nhì 7845224687
Giải Ba 01223465306138514283
Giải Bốn 8691192784883282436587891121351437202513427845484992229684251780130652
Giải Năm 82492222
Giải Sáu 574060015428614397138380
Giải Bảy 172427
Giải Tám 2222
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
06, 01
11
23, 28, 28, 22
30, 35
49, 40
51, 52
65
72, 72
84
91
Xổ số Khánh Hòa
06, 01
11
23, 28, 28, 22
30, 35
49, 40
51, 52
65
72, 72
84
91
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 09/04/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 09/04/2024
Giải đặc biệt 147361850181
Giải Nhất 1857978736
Giải Nhì 2537623044
Giải Ba 00760285114963149033
Giải Bốn 1669985349318997996320661901269863311636666950724706473245395416816152
Giải Năm 57025582
Giải Sáu 156151338849166561386864
Giải Bảy 917338
Giải Tám 3214
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
02
11, 17
26
33, 33, 32
49, 49
61, 60, 63, 61, 61
79, 76
99, 99
Xổ số Quảng Nam
02
11, 17
26
33, 33, 32
49, 49
61, 60, 63, 61, 61
79, 76
99, 99
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 08/04/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 08/04/2024
Giải đặc biệt 905943727772
Giải Nhất 0527787671
Giải Nhì 5256009657
Giải Ba 30371902039806521526
Giải Bốn 4352953185821426250979922143621064378391571517520926176165166956548859
Giải Năm 50531827
Giải Sáu 430776373242042987046880
Giải Bảy 738917
Giải Tám 5921
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
03, 09, 07
29, 22
37, 38
43, 42, 43, 42
53, 59
60, 62
77, 71
85
Xổ số Thừa Thiên Huế
03, 09, 07
29, 22
37, 38
43, 42, 43, 42
53, 59
60, 62
77, 71
85
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 07/04/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 07/04/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 07/04/2024
Giải đặc biệt 508281608750947853
Giải Nhất 918441700613478
Giải Nhì 624299393052237
Giải Ba 409238584994461017945954263860
Giải Bốn 8521648697428707301916547061134013850498430384930315632172204919060247834372221205469370170732770478
Giải Năm 829751069123
Giải Sáu 747184015354034560680997031897999968
Giải Bảy 811449198
Giải Tám 788011
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
01
16, 19, 13, 11
29, 23
38
44, 49, 47
54
70, 71, 78
81
97, 97
Xổ số Kon tum
01
16, 19, 13, 11
29, 23
38
44, 49, 47
54
70, 71, 78
81
97, 97
Xổ số Thừa Thiên Huế
01
16, 19, 13, 11
29, 23
38
44, 49, 47
54
70, 71, 78
81
97, 97
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 06/04/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 06/04/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 06/04/2024
Giải đặc biệt 249316690805181141
Giải Nhất 687994344861401
Giải Nhì 707153673215101
Giải Ba 819243724477258330420980553094
Giải Bốn 649531381567316572994114797574980271712501337732964548836500236175922236960723367587307260847501767480805
Giải Năm 088564482391
Giải Sáu 390106741813418299952808011893560935
Giải Bảy 380508321
Giải Tám 049338
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
01, 04
16, 15, 15, 16, 13
24, 27
44, 47
53
74, 74
85, 80
99, 99
Xổ số Đắk Nông
01, 04
16, 15, 15, 16, 13
24, 27
44, 47
53
74, 74
85, 80
99, 99
Xổ số Quảng Ngãi
01, 04
16, 15, 15, 16, 13
24, 27
44, 47
53
74, 74
85, 80
99, 99
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 05/04/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 05/04/2024
Giải đặc biệt 854776329648
Giải Nhất 0501667016
Giải Nhì 3056989873
Giải Ba 88796721822159127099
Giải Bốn 2578503760065999924439464161493924777729987247431490089207167913127889
Giải Năm 11348678
Giải Sáu 422445112017115963575270
Giải Bảy 151062
Giải Tám 9574
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
16, 11, 17
24
34
44, 49, 47
51
69, 60, 64
76
82, 85
96, 99, 95
Xổ số Ninh Thuận
16, 11, 17
24
34
44, 49, 47
51
69, 60, 64
76
82, 85
96, 99, 95
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 04/04/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 04/04/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 04/04/2024
Giải đặc biệt 217426610560184007
Giải Nhất 739651946664054
Giải Nhì 136202786256873
Giải Ba 452064929225568724526820456106
Giải Bốn 391185946067627811543093487871282607673966768960243578049429231210004437937041851876331771593831342521594
Giải Năm 566077513795
Giải Sáu 938300068297705473690722936617916843
Giải Bảy 939722328
Giải Tám 412382
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
06, 06
18
26, 20, 27
34, 39
41
54
65, 60, 60, 60
71
83
92, 97
Xổ số Quảng Bình
06, 06
18
26, 20, 27
34, 39
41
54
65, 60, 60, 60
71
83
92, 97
Xổ số Quảng Trị
06, 06
18
26, 20, 27
34, 39
41
54
65, 60, 60, 60
71
83
92, 97
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 03/04/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 03/04/2024
Giải đặc biệt 736465376716
Giải Nhất 6330401791
Giải Nhì 5570955150
Giải Ba 62304468599232516228
Giải Bốn 1861016961044785809306698024848614695154708452580895598389809464875675
Giải Năm 02767909
Giải Sáu 867678804647393895810706
Giải Bảy 775859
Giải Tám 5070
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
04, 09, 04
10
46, 47
59, 50
65, 61
78, 76, 76, 75
84, 80
93, 98
Xổ số Khánh Hòa
04, 09, 04
10
46, 47
59, 50
65, 61
78, 76, 76, 75
84, 80
93, 98
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 02/04/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 02/04/2024
Giải đặc biệt 650210133147
Giải Nhất 8163730241
Giải Nhì 6466039406
Giải Ba 62744780493127947858
Giải Bốn 1893958746382365008703793854375804522953834039505255789987695969073848
Giải Năm 24386559
Giải Sáu 490167148855429749498737
Giải Bảy 102799
Giải Tám 0766
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
01, 02, 07
10, 14
37, 39, 36, 37, 38
44, 49, 46, 45
55
60
87
93
Xổ số Quảng Nam
01, 02, 07
10, 14
37, 39, 36, 37, 38
44, 49, 46, 45
55
60
87
93
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 01/04/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 01/04/2024
Giải đặc biệt 729799168287
Giải Nhất 5630047579
Giải Nhì 2869982254
Giải Ba 72307897928386298066
Giải Bốn 9896517140694483286282028563269098404715057862816056339002567576206473
Giải Năm 49100174
Giải Sáu 280784694139877030513111
Giải Bảy 334284
Giải Tám 4349
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
00, 07, 07
10
28, 26
39, 34
40, 48, 43
65, 62, 69
84
99, 99, 92
Xổ số Thừa Thiên Huế
00, 07, 07
10
28, 26
39, 34
40, 48, 43
65, 62, 69
84
99, 99, 92
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 31/03/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 31/03/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 31/03/2024
Giải đặc biệt 210815155156459200
Giải Nhất 190882377634607
Giải Nhì 926651748326055
Giải Ba 317720496089502907132059679670
Giải Bốn 797404529031863888800060439396580068192622695755828677423470888366088278559209210420778697407593015322286
Giải Năm 751599480385
Giải Sáu 213308812310602009153245563639059497
Giải Bảy 240860533
Giải Tám 821245
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
04, 06
15, 15, 10
33
40, 40
65, 60, 63
72
88, 80, 81, 82
90, 96
Xổ số Kon tum
04, 06
15, 15, 10
33
40, 40
65, 60, 63
72
88, 80, 81, 82
90, 96
Xổ số Thừa Thiên Huế
04, 06
15, 15, 10
33
40, 40
65, 60, 63
72
88, 80, 81, 82
90, 96
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 30/03/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 30/03/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 30/03/2024
Giải đặc biệt 082493066786660752
Giải Nhất 480069906727290
Giải Nhì 481315492140721
Giải Ba 753731069023957325217857067408
Giải Bốn 159340055995993602987260651788083337565977652687561507660093709125207450640049748275037466384070405459383
Giải Năm 371686749758
Giải Sáu 168488734175300572051719686054793111
Giải Bảy 242372857
Giải Tám 092608
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
06, 06, 09
16
31, 34, 33
42
59
73, 73, 75
88, 84
93, 90, 93, 98
Xổ số Đắk Nông
06, 06, 09
16
31, 34, 33
42
59
73, 73, 75
88, 84
93, 90, 93, 98
Xổ số Quảng Ngãi
06, 06, 09
16
31, 34, 33
42
59
73, 73, 75
88, 84
93, 90, 93, 98
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 29/03/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 29/03/2024
Giải đặc biệt 786688417381
Giải Nhất 4023300822
Giải Nhì 1759006384
Giải Ba 92786181752922764534
Giải Bốn 0535450364917991652030523314931304300850613986851456449942868241355070
Giải Năm 27054701
Giải Sáu 812676643701704783803494
Giải Bảy 808119
Giải Tám 2326
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
05, 01, 08
20, 23, 26, 23
33
43
54
64, 64
75
88, 86
90, 99, 93
Xổ số Ninh Thuận
05, 01, 08
20, 23, 26, 23
33
43
54
64, 64
75
88, 86
90, 99, 93
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 28/03/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 28/03/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 28/03/2024
Giải đặc biệt 315683447955900167
Giải Nhất 475280123908080
Giải Nhì 552506095193710
Giải Ba 585607918366627594390047794856
Giải Bốn 420528384757948323452367983723230863762785555109137104947802666857377586868455087347313638850749066641477
Giải Năm 758356624547
Giải Sáu 307125787629522369443345396555774388
Giải Bảy 559119502
Giải Tám 935633
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
28, 23, 29
47, 48, 45
50, 52, 59
60
79, 71, 78
83, 83, 86, 83
93
Xổ số Quảng Bình
28, 23, 29
47, 48, 45
50, 52, 59
60
79, 71, 78
83, 83, 86, 83
93
Xổ số Quảng Trị
28, 23, 29
47, 48, 45
50, 52, 59
60
79, 71, 78
83, 83, 86, 83
93
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 27/03/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 27/03/2024
Giải đặc biệt 954722250326
Giải Nhất 2152272422
Giải Nhì 7021693241
Giải Ba 60110216382108036638
Giải Bốn 8267706255038992805102759387490477266352067273774456052109837675998122
Giải Năm 89230061
Giải Sáu 234862006299577186015321
Giải Bảy 400303
Giải Tám 9283
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
00, 00
16, 10
22, 22, 23
38
49, 48
55, 51, 59
77, 72
99, 99, 92
Xổ số Khánh Hòa
00, 00
16, 10
22, 22, 23
38
49, 48
55, 51, 59
77, 72
99, 99, 92
GXổ số Đắk Lắk >> Thứ 3 >> xsmt 26/03/2024Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsmt 26/03/2024
Giải đặc biệt 017700999151
Giải Nhất 7469762618
Giải Nhì 6304894433
Giải Ba 63693890108402302064
Giải Bốn 9316395281350863423946722288400652657258362062261613110931480654455062
Giải Năm 68518118
Giải Sáu 928057944142096954441882
Giải Bảy 664648
Giải Tám 8191
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
00
10
22, 26
39
48, 40, 42
51
63, 64
81, 86, 80, 81
97, 93, 94
Xổ số Quảng Nam
00
10
22, 26
39
48, 40, 42
51
63, 64
81, 86, 80, 81
97, 93, 94
GXổ số Phú Yên >> Thứ 2 >> xsmt 25/03/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xsmt 25/03/2024
Giải đặc biệt 112501225438
Giải Nhất 4228773161
Giải Nhì 5589110518
Giải Ba 00984208346505463724
Giải Bốn 1671051138809449510227055666535454059864696240496140591742079953137939
Giải Năm 80208077
Giải Sáu 697070255048554530825134
Giải Bảy 600083
Giải Tám 2843
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
01, 02, 00
10
20, 25, 28
34, 38
44, 40, 48
55, 53
70
87, 84
91
Xổ số Thừa Thiên Huế
01, 02, 00
10
20, 25, 28
34, 38
44, 40, 48
55, 53
70
87, 84
91
GXổ số Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xsmt 24/03/2024Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xsmt 24/03/2024Xổ số Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xsmt 24/03/2024
Giải đặc biệt 554694266187549035
Giải Nhất 663126203591219
Giải Nhì 654179452282864
Giải Ba 576837333800466112598519643817
Giải Bốn 343651101129706723072417928765957354553386478112623144766697137388092899615029347967508523217577057972803
Giải Năm 062043387794
Giải Sáu 827463975360661990692962127871327148
Giải Bảy 339185390
Giải Tám 169026
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
06, 07
12, 17, 11, 16
20
38, 35, 39
65, 65, 60
79, 74
83
94, 97
Xổ số Kon tum
06, 07
12, 17, 11, 16
20
38, 35, 39
65, 65, 60
79, 74
83
94, 97
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 07
12, 17, 11, 16
20
38, 35, 39
65, 65, 60
79, 74
83
94, 97
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsmt 23/03/2024Xổ số Đắk Nông >> Thứ 7 >> xsmt 23/03/2024Xổ số Quảng Ngãi >> Thứ 7 >> xsmt 23/03/2024
Giải đặc biệt 623653460764805911
Giải Nhất 189496630651220
Giải Nhì 037247327980156
Giải Ba 058238829586823711022379192839
Giải Bốn 021251964413219282071232554522834293670478947022642752107642719820934946948639053657757141644405639072249
Giải Năm 617312276034
Giải Sáu 274678206665691866132066316858673601
Giải Bảy 807202593
Giải Tám 880130
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
07, 07
19
24, 23, 25, 25, 22, 29, 20
49, 44, 46
53
65
73
88
95
Xổ số Đắk Nông
07, 07
19
24, 23, 25, 25, 22, 29, 20
49, 44, 46
53
65
73
88
95
Xổ số Quảng Ngãi
07, 07
19
24, 23, 25, 25, 22, 29, 20
49, 44, 46
53
65
73
88
95
GXổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsmt 22/03/2024Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsmt 22/03/2024
Giải đặc biệt 982528809490
Giải Nhất 0091491920
Giải Nhì 7764029944
Giải Ba 30407799916501704262
Giải Bốn 5389916558246530414637029428360113855618326942592609462061469866851894
Giải Năm 65454662
Giải Sáu 055558830337222536094287
Giải Bảy 497948
Giải Tám 4975
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
07
14
28, 29
36, 38, 37
40, 46, 45, 49
58, 53, 55
83
91, 99, 97
Xổ số Ninh Thuận
07
14
28, 29
36, 38, 37
40, 46, 45, 49
58, 53, 55
83
91, 99, 97
GXổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsmt 21/03/2024Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsmt 21/03/2024Xổ số Quảng Trị >> Thứ 5 >> xsmt 21/03/2024
Giải đặc biệt 666069882454129129
Giải Nhất 792282948654207
Giải Nhì 376420550952655
Giải Ba 976414061614063841701857210979
Giải Bốn 237508968781470599663545325920070421825941260307553003441296638402904240871838066719429760787753692526560
Giải Năm 787759358469
Giải Sáu 094366535909705478617316921129080443
Giải Bảy 800328857
Giải Tám 658737
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
09, 00
16
28, 20
42, 41, 42, 43
50, 53, 53
69, 66, 65
70, 77
87
Xổ số Quảng Bình
09, 00
16
28, 20
42, 41, 42, 43
50, 53, 53
69, 66, 65
70, 77
87
Xổ số Quảng Trị
09, 00
16
28, 20
42, 41, 42, 43
50, 53, 53
69, 66, 65
70, 77
87
GXổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsmt 20/03/2024Xổ số Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xsmt 20/03/2024
Giải đặc biệt 295827938059
Giải Nhất 7237040267
Giải Nhì 0624139028
Giải Ba 74455059070304594840
Giải Bốn 3168311887954539002209319390886035288697574388887007298018913137716046
Giải Năm 10711245
Giải Sáu 327580107406899841559621
Giải Bảy 672725
Giải Tám 4850
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
07, 06
19, 10
27, 22
41, 48
55, 53, 52
70, 71, 75, 72
83, 87, 88
Xổ số Khánh Hòa
07, 06
19, 10
27, 22
41, 48
55, 53, 52
70, 71, 75, 72
83, 87, 88

Cập nhật thống kê kết quả {CHANNEL}

loading data