XSMB Thứ 4 – Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 hàng tuần

Giải đặc biệt 54959
Giải Nhất 56122
Giải Nhì 0887394181
Giải Ba 338150263337770248887438361601
Giải Bốn 3300408513479923
Giải Năm 898514171636506237911252
Giải Sáu 825287821
Giải Bảy 64241876
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
01, 0015, 17, 1822, 23, 25, 21, 2433, 364759, 5262, 6473, 70, 7681, 88, 83, 85, 85, 8791
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
70, 0081, 01, 91, 2122, 62, 5273, 33, 83, 2364, 2415, 85, 85, 2536, 7647, 17, 8788, 1859
Giải đặc biệt 81994
Giải Nhất 86474
Giải Nhì 4879391360
Giải Ba 698849842596213612432042208699
Giải Bốn 0997176327410603
Giải Năm 552611708547676385764500
Giải Sáu 016405227
Giải Bảy 32811641
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
03, 00, 0513, 16, 1625, 22, 26, 273243, 41, 47, 4160, 63, 6374, 70, 7684, 8194, 93, 99, 97
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
60, 70, 0041, 81, 4122, 3293, 13, 43, 63, 03, 6394, 74, 8425, 0526, 76, 16, 1697, 47, 2799
Giải đặc biệt 38889
Giải Nhất 19639
Giải Nhì 7482923935
Giải Ba 483571406378216787153330396381
Giải Bốn 1394179022462891
Giải Năm 336674070738283214194853
Giải Sáu 616970897
Giải Bảy 01036353
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
03, 07, 01, 0316, 15, 19, 162939, 35, 38, 324657, 53, 5363, 66, 637089, 8194, 90, 91, 97
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
90, 7081, 91, 013263, 03, 53, 03, 63, 539435, 1516, 46, 66, 1657, 07, 973889, 39, 29, 19
Giải đặc biệt 04232
Giải Nhất 26980
Giải Nhì 2953233792
Giải Ba 672800456583061213277927683284
Giải Bốn 0923512397106813
Giải Năm 581057030266671232045681
Giải Sáu 111422211
Giải Bảy 63837924
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
03, 0410, 13, 10, 12, 11, 1127, 23, 23, 22, 2432, 3265, 61, 66, 6376, 7980, 80, 84, 81, 8392
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
80, 80, 10, 1061, 81, 11, 1132, 32, 92, 12, 2223, 23, 13, 03, 63, 8384, 04, 246576, 662779
Giải đặc biệt 37567
Giải Nhất 66937
Giải Nhì 2500258693
Giải Ba 036713846676277955895456150911
Giải Bốn 5029125645494432
Giải Năm 449392411095917949242507
Giải Sáu 657014523
Giải Bảy 55427889
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
02, 0711, 1429, 24, 2337, 3249, 41, 4256, 57, 5567, 66, 6171, 77, 79, 7889, 8993, 93, 95
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
71, 61, 11, 4102, 32, 4293, 93, 2324, 1495, 5566, 5667, 37, 77, 07, 577889, 29, 49, 79, 89
Giải đặc biệt
Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Giải Bốn
Giải Năm
Giải Sáu
Giải Bảy
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Giải đặc biệt 97856
Giải Nhất 25539
Giải Nhì 6564889467
Giải Ba 653787710608335317086524527153
Giải Bốn 4181629545163382
Giải Năm 583008218066429231893421
Giải Sáu 031966620
Giải Bảy 68294432
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
06, 081621, 21, 20, 2939, 35, 30, 31, 3248, 45, 4456, 5367, 66, 66, 687881, 82, 8995, 92
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đuôi
30, 2081, 21, 21, 3182, 92, 32534435, 45, 9556, 06, 16, 66, 666748, 78, 08, 6839, 89, 29

Xem thêm

loading data